First week in our Home on Weels! The real story 😉

(Nederlandse versie: zie hieronder)

Look …. that Pilot camping on a campsite near Breda, with super nice weather and at very close distance to the supermarket, that was nice … but now the real work has started!

We knew it from previous trips … the beginning is always difficult. Because ….

 • It is not a holiday (with luxurious and nice holiday things ;-)) but our new life, back to basics and that feels pretty crazy, especially at a campsite where you would normally be for your holiday …
 • We had to go to the garage immediately on day 1 (in Luxembourg) with loose V-belts. It was quickly solved while we were spoiled with a play corner for the kids, coffee and wifi. And oh yes, a fat bill 😉
 • It was not such nice weather in the beginning, so we could immediately discover the together-in-the-bus life … we still have to find our rhythm! For example, who is sitting where at the table when we eat … seems unimportant, but it’s not with young kids … haha ​​if you do not want to argue every time you’re sitting down to eat 😉
 • The children were both sick (jippie, we had to wash the sheets!) and were not at their best. Our children are not sick in quiet manner “I sit quietly in a corner and let mum pamper me” They are like “Lift me up! No! Put me down! I want to be on your lap! No! Leave me! etc “. Zennnnnn it’s going to be better again 😉
 • We both also got a bit sick and are still a tired of all the preparations … and therefore not necessarily always friendly to each other … but we laugh a lot to, about the chemical toilet for example 😉
 • The search for good Wi-Fi that is not to expensive is still a tricky one … and we have a lot of work to do in the evenings. We really need to be more organized with internet, preferably a little fast. 😉 You get pretty cranky when the Wifi keeps expanding while you want to work …
 • Jacky is new to us and quite big and so it is exciting and intense to drive her along the small French roads …
 • You meet yourself and each other quite a bit in such a bus … literally and figuratively 😉
 • We are still in the go-go-go modus and thought we could continue at the same pace with finishing our To-Do-List-Bus jobs … .haha 😉
 • So we have to accept that in addition to all the daily bus life jobs (get up, clean up, have breakfast, clean up, wash up, refuel, oil, play, floor sweep, clean up, lunch, clean up … haha ​​you know) we have only time for 1 other job, or none …. But if all goes well, there will soon be no bus-to-do-list anymore (at least we think that now ;-)). Then go hiking or cycling. Yes and clean up of course! You quickly become a good housewife / man in a bus. If you do not keep it up a bit, it will be a mega mess! But it takes little time cleaning every time, that helps 😉

But…we also know from experience, that you have to go through that first period and that it will always get better. And it’s really already great now to! Because…

 • We are outside all the time and the kids can play everywhere. Is a much better than watching (a bit too many) movies like they did the past weeks in NL. They have never asked for a video in Jacky.
 • Driving through beautiful nature (not the expensive boring Toll road for us …) is super; Vosges, Jura, Drome, Loire, Saone and Rhone were really beautiful! Especially now that we have the table for the car seats, the kids can color and play on the road. Before they said “I have nothing to do!” 😉
 • We are happy with people who spontaneously wave to us or give a thumbs-up, or a nice conversation.
 • Sleeping, cooking, eating etc. all goes pretty well in the bus. For example, cooking goes great, even though everything is quite small, we have everything we need.
 • We have already cycled between the vineyards of Burgundy … it took some getting used to, those hills! And we have visited a nice train museum in the Ardèche.
 • At our campsite in Burgundy (which actually was not open yet … what was really fine for us, such a kind of no man’s land) we had a dog (Isa) who was at our door all day long and the children loved playing with her. Very homely and cosy such a dog! And there were many more animals and lots of toys, so great for the kids!
 • We have discovered “France Passion”. Free accommodation on the premises of a wine or cattle farmer. In exchange you can, for example, buy wine or cheese. We also spent the night at the car park of the train museum in this way.
 • Each evening can think “Want to do we want to do tomorrow? (and every day thereafter)”. Will we still stay here, will we continue? Where is the sun shining? This is freedom!
 • We get nice emails / apps / messages, from people who write “I live there and there, nice when you come over!” Or “This camping site is fun, really something you would like!”. We love itt! So if you have any tips, or know a nice house/petsitting address … our route is quite flexible! And are great at looking after houses / animals, we have experience! 😉

So all in all …… we do not quite realize yet, that our new life has really started, we still have to get used to … eh everything, movethings in the bus a few x more, throw away some more stuff. We still have quite a bit arranging and sorting out to do, as well as “Letting go, Trusting & Relaxing” ..eh … haha ​​that is not as easy when you have been working really hard for years … but ….

We also already feel really at home in Jacky and with more and more sun, super beautiful nature and now fortunately some fitter and happier expedition members, it will all be alright! 🙂

Love from the every-day-a-bit-more Happy Family 😉

Eerste week in ons Huis op Wielen! The real story 😉

Kijk…. dat Proefcamperen op een camping in de buurt van Breda, met super mooi weer en op kruipafstand van de supermarkt, dat was leuk….maar nu is het echte werk begonnen!

We wisten het nog wel van vorige reizen…het begin is altijd lastig. Het is allemaal best een beetje wennen, omdat….

 • Het geen vakantie is (met luxe en lekkere vakantiedingen ;-)) maar ons nieuwe leven, back to basics en dat voelt best gek, zeker op een camping waar je normaal zou zijn voor je vakantie…
 • We meteen op dag 1 bij de garage (in Luxemburg) stonden met te losse V-snaren. Wat heel snel werd opgelost terwijl wij verwend werden met een speelhoekje voor de kids, koffie en wifi. En oh ja, een vette rekening 😉
 • Het in het begin niet zulk lekker weer was, dus konden we meteen het samen-binnen-in-de-bus leven goed ontdekken….we moeten ons ritme nog wel vinden! Bijvoorbeeld wie waar aan tafel zit met het eten….lijkt zo onbelangrijk, maar dat is ‘t niet met jonge kids…haha als je niet elke keer als je gaat eten ruzie wilt 😉
 • De kinderen allebei ziek waren, in bed spuugde (jippie; alles wassen!) en niet op hun best waren. Onze kinderen zijn als ze ziek zijn niet zo van “Ik ga rustig zitten in een hoekje en laat me vertroetelen” maar meer van “Til me op! Nee! Zet me neer! Ik wil op schoot! Nee! Laat me! enz”. Zennnnnn het gaat weer over 😉
 • Wij ook allebei een beetje ziekig werden en nog best ’n beetje moe zijn van alle voorbereidingen…en daardoor niet perse gezelliger voor elkaar…maar we lachen ons ook suf hoor, over het chemisch toilet bijvoorbeeld 😉
 • De zoektocht naar goede Wifi die niet knetterduur is best nog een lastige is…en wij ‘s avonds veel werk te doen hebben. Daar moeten we echt nog handiger in worden, liefst een beetje snel 😉 Je wordt best chagie als de Wifi er steeds uitklapt terwijl je wilt werken…
 • Jacky voor ons nieuw is en best groot en het dus best spannend en intensief is om met haar over de kleine franse weggetjes te rijden…
 • Je jezelf en elkaar best wel beetje tegen komt in zo’n bus…letterlijk en figuurlijk 😉
 • Wij nog in de knalklusjesmodus zitten en dachten dat we wel in hetzelfde tempo door konden met het afwerken van onze To-Do-List-Busklusjes….haha 😉
 • We dus moeten accepteren dat je naast alle dagelijkse busleven dingen (opstaan, opruimen, ontbijten, opruimen, afwassen, tanken, olie peilen, spelen, vloertje vegen, opruimen, lunchen, opruimen…haha je snapt um) nog maar tijd hebt voor 1 klusje ofzo, of geen…. Maar als het goed is, is er binnenkort geen buskluslijst meer (denken we nu tenminste ;-)). Dan gaan wel lekker wandelen of fietsen. Ja en opruimen natuurlijk! Je wordt heel snel een goeie huisvrouw/-man in een bus. Als je het niet een beetje bijhoudt wordt het super snel een mega puinzooi! Maar je bent ook wel elke keer snel klaar, dat scheelt 😉

Maaaaar.., we weten ook uit ervaring, dat je erdoorheen moet en dat het daarna altijd beter wordt. En het is nu ook al echt geweldig! Omdat…

 • We lekker veel buiten zijn en de kids overal kunnen spelen. Is wel wat beter dan het (iets teveel) filmpjes kijken van de afgelopen weken in NL. Ze hebben nog nooit om een filmpje gevraagd.
 • Het rijden door mooie natuur (niet de dure saaie Tolweg natuurlijk voor ons…) super is; Vogezen, Jura, Drome, Loire, Saone en Rhone waren echt super mooi!
 • Zeker nu we het tafeltje voor de autostoeltjes doen kunnen de kids ook kleuren en freubelen onderweg. Daarvoor zeiden ze “Ik heb niks te doen!” 😉
 • We blij worden van mensen die onderweg spontaan naar ons zwaaien of ‘n duimpie geven, of een leuk gesprekje.
 • Het slapen, koken, eten enz. allemaal al best goed gaat in de bus. Koken gaat bijvoorbeeld super, ook al is alles best klein, we hebben alles wat we nodig hebben.
 • We al tussen de wijngaarden van de Bourgogne hebben gefietst…was wel even wennen hoor, die heuvels! En een leuk treinmuseum hebben bezocht in de Ardèche.
 • We op onze camping in de Bourgogne (die eigenlijk nog niet open was omdat daar flink geklust werd….wat voor ons eigenlijk wel prima was, zo’n soort niemandslandcamping) een hond hadden (Isa) die de hele dag bij ons voor deur lag en waar de kinderen mee konden spelen. Heel huiselijk zo’n beestje erbij! En verder waren er nog veel meer dieren en heel veel speelgoed, helemaal super natuurlijk!
 • We “France Passion” hebben ontdekt. Gratis overnachten op het terrein van een wijn- of veeboer. In ruil kun je bijvoorbeeld een wijntje of kaasje kopen. We overnachtten ook al op het parkeerterrein van het treinmuseum op deze manier.
 • We elke avond zelf mogen bedenken wat we morgen (en alle dagen daarna) willen gaan doen. Zullen we nog hier blijven, rijden we door? Waar schijnt de zon? Wat een vrijheid!
 • We leuke mailtjes/apps/berichtjes, krijgen van mensen die schrijven “Ik woon daar en daar, leuk als jullie langskomen!” of “Die en die camping is leuk, echt iets voor jullie!”. Dat vinden we super! Dus mocht je nog tips hebben, of een leuk oppasadres weten…onze route is best flexibel! En we kunnen goed op huizen/dieren passen, hebben we ervaring mee! 😉

Dus al met al……we beseffen t nog niet helemaal, dat ons nieuwe leven nu echt begonnen is, moeten nog wel even wennen aan…eh alles, dingen in de bus nog een paar x verplaatsen, toch nog meer weggooien, nog best wat regelen en uitzoeken, “Loslaten, Vertrouwen hebben & Ontspannen” ..eh…haha dat is nog niet zo makkelijk als je jaren geknald hebt …..maar….

We voelen ons ook al echt thuis in Jacky en met steeds meer zon, super mooie natuur en nu gelukkig alweer wat fittere en vrolijkere expeditie-leden, komt het vast helemaal goed! 🙂

Liefs van de elke-dag-een-beetje-meer Happy Family 😉

 

Close